Robert, idrottsledare

"Sluta aldrig diskutera människors lika värde"

Sverige - ett invandringsland

Som invandrare i Sverige räknas du om du har för avsikt att och rätt (asyl) att vistas i landet i minst 12 månader. Det är först då du finns med i statistik över invandring från SCB (Statistiska centralbyrån).

Sverige är och har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Det betyder att det invandrar fler människor än det utvandrar varje år. Främst har det handlat om arbetsinvandring, det vill säga att människor kommit till Sverige för att arbeta. Efter andra världskriget hade Sverige god ekonomi vilket lockade främst människor från övriga Norden (Finland och Norge) att komma hit och arbeta. År 2020 beviljade Migrationsverket drygt 15 000 arbetstillstånd och främst kom då arbetskraften från Thailand och Indien och de i särklass största yrkesgrupperna var bärplockare och IT-specialister.

Över en miljon svenskar flydde till Amerika

Men Sverige har inte alltid varit ett invandringsland. Fram till 1930 var det tvärtom fler som utvandrade från Sverige än som invandrade. Mellan 1860 och 1930 utvandrade cirka 1,4 miljoner svenskar, de flesta till Amerika. De flesta som utvandrar från Sverige idag flyttar till Danmark, Storbritannien och Norge.

Jag kan inte förstå vad en regering ska göra för nytta om det inte är för att hjälpa de svaga. De starka klarar sig alltid!

Den största gruppen invandrare år 2019-2021 är personer som är födda i Sverige och återvänder efter en tid utomlands. År 2021 invandrade drygt 90 000 personer till Sverige. Till följd av coronapandemin var det betydligt färre än före pandemin, 2019, men något fler än 2020. 

Invandringen följer antalet asylsökande

Invandringen följer antal asylsökande. År 2015 hade Sverige över 160 000 asylsökanden och 2016 var antalet invandrare lika högt. Detta hänger ihop med att du räknas som invandrad när du fått ett minst ettårigt uppehållstillstånd.

Antal invandrare 2021:
90 631 (varav 10 480 är födda i Sverige)

Antal utvandrare 2021:
48 284  (varav 16 975 är födda i Sverige)

De flesta som invandrar till Sverige och som är födda i ett annat land försörjer sig som bärplockare eller IT-specialister och kommer från Thailand och Indien.
SCB
Statistiska Centralbyrån